Bij gebrek aan de broodnodige inspiratie even maar wat meer humor. In tijden van nood (lees: temperaturen beneden de 17 graden) heeft een mens dat nu eenmaal nodig. Zet je leesbril maar vast op, want hier volgt een stukje tekst waar zelfs de meest diehard tekst-o-fiel nog moeite mee zal hebben. Vanmorgen via de mail ontvangen van mijn moeder.

Bezte lezer, Nu ik een computer op de kop heb getikt wil ik mij niet onbetuigd laten en ook eenz een ztukkie tikken. Allereerzt, de zfeer aan deze kant van de lijn iz goed. (Ik weet niet of het jullie iz opgevallen, maar een lettertje van mijn prachtige toetzenbord doet het niet, n.l. de Z van Zimon, en daarom gebruik ik de Z inplaatz van de Z).

Alz er maar niet meer kapot gaat iz het zo elg nog niet. Veldlaait, daal heb je het al, de L van Lotzooi iz uitgevallen. Nu iz dit niet zo elg, daal gebluik ik gewoon de L vool. Ja het iz welkelijk een gloot genoegen zo’n plachtige toetzenbold te bezitten. Het gaat veel vluggel dan ghlijven…. he…dat iz niet zo leuk, nu doet de G van Gilkel het ook niet meel. Ik moet het toetzenbold togh eenz na laten kijken, want zo gaat tet……

Wel veldulleme, daal gaat de T van Temd tij zit taldztikke vazt. Ik begin te gelovem (alweel eem) dat deze magtime niet zo bezt meel iz, ik moet tet de tamdelaal togt eemz vlagem. Ik begim mu togt wel te gelofen (fellek mu de F van Flag ook al) dat ik elg bedlogem bem, want tet begimt mu togt wel elg te wolden. Tet iz FELZGTIKKELIJK………