Bij tijd en wijle zie je hier foto’s voorbij komen van één van de bekendste kastelen van Nederland. Die ene, met dat verhaal over Hugo de Groot en de boekenkist, oftewel: Slot Loevestein. Maar wist je ook dat het kasteel en alles wat daarbij hoort deel uitmaakt van een veel groter gebied wat de naam Munnikenland draagt? Nee? Heb ik je toch nog wat kunnen leren vandaag!

Om even Wikipedia te citeren: “Munnikenland is de naam van het uiterst westelijke deel van de Bommelerwaard. Het is gelegen ten westen van Poederoijen en Brakel en feitelijk een landtong tussen de Waal en de Afgedamde Maas. Het gebied maakt deel uit van gemeente Zaltbommel.”

Het ruim 500 hectare tellende gebied heeft een rijke historie. Uiteraard op het gebied van cultuur (denk aan Slot Loevestein en ook het klooster wat er in een ver verleden heeft gestaan), maar ook als recreatie- en natuurgebied en een locatie waar klei en aardgas wordt gewonnen.

De website van Bommelerwaardgids omschreef het gebied ooit als een plek die zich laat lezen als een spannend boek en ik denk dat deze typering de spijker op z’n kop slaat. Een plek waar natuur en cultuur hand in hand gaan, de rivier haar sporen achterlaat, waar Konikpaarden en runderen grazen en het eeuwenoude slot een permanente bron van vermaak en verwondering vormt.

Het is prachtig dat er nog dergelijke gebieden te vinden zijn en die moeten we koesteren. Niet alleen door de natuur haar gang te laten gaan, maar ook door aanpassingen te creëren die het gebied en de omliggende streek beter bestand maken tegen hoogwater en ook om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren, om er maar even een dure term tegenaan te gooien. :-)

Vrijdag was ik, samen met mijn moeder, aanwezig bij een presentatie over het project Munnikenland. Een project wat in het teken staat van Ruimte voor de Rivier. In 2006 kwamen de eerste plannen op tafel en nadat in 2013 is begonnen met het echte werk, is het grootste deel van de werkzaamheden inmiddels achter de rug.

Het zou een beetje een droog artikel worden als ik nu op ging sommen wat er allemaal veranderd is, zeker voor de mensen die het terrein niet kennen en er zich dus geen voorstelling van kunnen maken.

Voor dit project wordt samengewerkt door Staatsbosbeheer, gemeente Zaltbommel en Rijkswaterstaat. Oude dijken worden ontmanteld, nieuwe aangelegd. Er worden plassen gegraven en zelfs de derde slotgracht van Loevestein is in ere hersteld.

Er is een splinternieuwe toegangsweg naar het slot, er worden op diverse plekken nieuwe bomen aangeplant, er komen tribunes met zitplaatsen, waarvandaan je van het uitzicht kunt genieten, kano-aanlegplaatsen en er is een betere parkeerplaats aangelegd. Slechts een kleine greep uit de enorme hoeveelheid werk die verricht is en nog verricht gaat worden op Munnikenland.

Wat ik mooi vind, is dat het terrein een upgrade krijgt om te voldoen aan de huidige maatstaven qua veiligheid en recreatievoorzieningen, maar dat de geschiedenis niet uit het oog wordt verloren.

Zo wordt gebruik gemaakt van hedendaagse technieken om het landschap te bewerken en te monitoren, maar zijn materialen afkomstig uit het gebied hergebruikt, bijvoorbeeld om nieuwe dijken aan te leggen. Ook attributen die tijdens de werkzaamheden zijn opgegraven, zoals limietpalen en twee sluisjes, hebben een nieuw leven gekregen.

De presentatie bestond uit een ritje over het terrein in een kleine witte touringcar, waarbij één en ander over het project werd verteld. Vervolgens namen we plaats in één van de bijgebouwen op het terrein van Slot Loevestein, waar de presentatie werd vervolgd met een beamer waarop wat foto’s, landkaarten en video’s te zien waren. Een hoop interessante informatie rijker, keerden we rond vier uur weer huiswaarts.

Ben jij weleens op Slot Loevestein of het omliggende terrein geweest?